Turystyka po Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim  

Kościół św. Mikołaja w Brzezinach