Turystyka po Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim  

Zespół schronowy w Stępinie