Turystyka po Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim  
Witaj na stronie poświęconej turystyce po Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim,
witryna uzyskała nową szatę graficzną, myślę że Ci się podoba

Celem niniejszej witryny jest przedstawienie ciekawych obiektów Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego które są atrakcją turystyczną tutejszego krajobrazu. Największą atrakcją Pogórza jest Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy który został utworzony w 1993 roku.

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy o powierzchni 25 784 ha, chroni i udostępnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikalną przyrodę obejmuje tereny leżące na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład parku porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Najbardziej cenne zbiorowiska buczyny karpackiej objęte zostały ochroną w formie rezerwatów przyrody Góra Chełm i Herby.

 

Charakterystyczną ozdobą głównego pasma Pogórza jest ciąg piaskowcowych wychodni skalnych, przedziwne uformowanych przez erozję ostańców z zamierzchłej przeszłości geologicznej. Z 14 grup skalnych ochroną rezerwatową objęto zgrupowanie największych okazów na wierzchowinie koło Czarnorzek Prządki i 4 mniejsze skałki w Woli Komborskiej jako pomniki przyrody nieożywionej. Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest mozaika pól uprawnych wynikająca z rolniczo-leśnego charakteru parku i dużego rozdrobnienia gospodarstw. Park posiada wiele cennych zabytków: kościołów i cerkwi, zespołów dworskich, miejsc pamięci narodowej. Aktywną formą wypoczynku - połączonego z poznawaniem przyrody a także piękna krajobrazu parku, może być zwiedzanie ścieżek przyrodniczych, tras rowerowych, szlaków turystycznych.

Pogórze Strzyżowskie

Obejmuje powierzchnię ok. 900 km2. Część jego obszaru zajmuje Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, a w jego składzie  Rezerwat przyrody "Herby". Na południu sąsiaduje z Dołami Jasielsko-Sanockimi, na zachodzie z Pogórzem Ciężkowickim (granicę stanowi rzeka Wisłoka), na wschodzie z Pogórzem Dynowskim (granicę stanowi rzeka Wisłok), na północy z Pradoliną Podkarpacką. Najwyższym wzniesieniem Pogórza Strzyżowskiego jest Góra Chełm (534 m n.p.m.).

Pogórze Dynowskie

Swym zasięgiem sięga: od zachodu doliną rzeki Wisłok, od wschodu doliną rzeki San, na południu graniczy z Dołami Jasielsko-Sanockimi a na północy przechodzi w Kotlinę Sandomierską i Roztocze. W przeważającej części stanowi wyrównaną powierzchnię wyżynną porozcinaną głębokimi dolinami erozyjnymi. Jedynie w południowo-zachodniej części spotyka się wyraźne grzbiety górskie, Sucha Góra (592 m n.p.m.) - najwyższe wzniesienie Pogórza Dynowskiego na której znajduje się Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze (RTCN Sucha Góra). Godnymi uwagi są znajdujący się we wsi Czarnorzeki (na północ od Krosna), rezerwat skałek piaskowcowych Prządki oraz ruiny zamku w Odrzykoniu - Kamieniec.